Alle nieuws

Ontmoeten op het kruispunt van cultuursensitieve zorg en geestelijke gezondheid bij kinderen & jongeren

Maart 2022

Het netwerk PANGG 0-18 organiseert op 28 april 2022 een ontmoetingsdag over cultuursensitieve zorg. Het belooft een interactieve dag vol ontmoetingen en input van ervaringsdeskundigen te worden. Trefpunt Odi sprak met Kim Geerinckx, referentiepersoon voor het thema cultuursensitieve zorg bij PANGG 0-18.

Wat is PANGG 0-18 en hoe werken jullie rond cultuursensitieve zorg?

"PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.

PANGG 0-18 heeft verschillende programma’s, waaronder Crosslink. Met het programma Crosslink wil PANGG 0-18 de knowhow en kennis over het psychisch welbevinden van minderjarigen delen met andere professionals van de nulde lijn, de eerste lijn en andere sectoren. Door expertise over te brengen naar zij die dagelijks met jongeren werken, worden ook zij sterker in het opvangen van signalen. Zo kan er sneller de juiste zorg worden aangereikt en/of kunnen jongeren langer binnen hun eigen leefomgeving verblijven.

Sfeerbeeld

Crosslink probeert zijn opdracht uit te voeren aan de hand van 4 verschillende pijlers (activiteiten, Wegwijzer Jeugdhulp, Vreemdgaan-Wisselleren en de thematische doelgroepen). Één van deze thema’s is Cultuursensitieve zorg. Zie ook de ‘visietekst cultuursensitieve zorg’ die wij schreven.

 

Als de hulpverlening moeilijker loopt, kunnen wij ondersteuning en advies bieden. Dit door hulpverleners in contact te brengen met elkaar en wegwijs te maken in de gespecialiseerde hulpverlening, vormingen en intervisies te organiseren en consult aan te bieden. En als laatste proberen wij ook het beleid van organisaties aan te sporen om een Cultuursensitieve visie over heel de organisatie te dragen. Dit door hen actief te betrekken in de georganiseerde vormingen en door bekendmaking en aansporing tot gebruik van de Reflectietool Bouwen aan cultuursensitieve zorg van VIVO."

Cultuursensitieve zorg is een fundamentele basishouding binnen de hulpverlening. Hulpverleners zouden steeds met een open blik in het traject met kinderen en jongeren moeten kunnen stappen. Kim Geerinckx

Waarom organiseren jullie deze ontmoetingsdag over cultuursensitieve zorg?

"Cultuursensitieve zorg is een fundamentele basishouding binnen de hulpverlening. Hulpverleners zouden steeds met een open blik in het traject met kinderen en jongeren moeten kunnen stappen. Bouwen aan cultuursensitieve zorg is bouwen aan kwaliteitsvolle hulpverlening! Hulpverleners en beleid weten soms niet hoe hier aan te beginnen en/of hoe het gesprek over dit thema aan te gaan.

Op de studiedag kunnen we samen met professionals en ervaringsdeskundigen hierover in gesprek gaan en zo ieders expertise vergroten. We vinden het belangrijk dat al de verschillende organisaties, zowel de gespecialiseerde organisaties van cultuursensitieve zorg, als geestelijke gezondheidszorg, als niet gespecialiseerde, elkaar beter leren kennen en rapper beroep durven doen op elkaar."

Wat zijn de grootste noden op het vlak van cultuursensitieve zorg bij de organisaties uit jullie netwerk?

"De grootste nood is de samenwerking en verbinding tussen de verschillende organisaties. Informatie delen en kennis verbreden: ten eerste door een duidelijk overzicht te behouden van de mogelijkheden in de sociale kaart. Maar ook door vormingen te organiseren of de reeds bestaande vormingen bij de juiste organisaties te brengen. En tenslotte nuttige informatie, inspirerende initiatieven,… te bundelen en gemakkelijk beschikbaar te maken aan de hulpverleners. Wij hebben een signaalfunctie van noden bij de hulpverlening, zoals bijvoorbeeld het toegankelijker maken van samenwerkingen met tolken."

Werken aan een cultuursensitief beleid is werken aan het kwaliteitsbeleid van je organisatie. Hoe gaan jullie in het netwerk hiermee aan de slag?

"PANGG 0-18 bestaat uit heel veel verschillende organisaties, elke organisatie heeft een eigen insteek.

Als netwerk hebben wij een verplicht pakket van opleidingen die elke medewerker van PANGG 0-18 moet gevolgd hebben. Hierin zit een driedaagse Cultuursensitieve zorg. Tijdens deze driedaagse gaan we aan de slag met onze visie van de algemene basishouding Cultuursensitieve zorg.

We merken wel dat onze zorgprogramma’s niet een heel divers publiek bereiken. We hebben hiervoor een project aanvraag gedaan bij de AP-hogeschool, met de vraag om te kijken hoe dit komt en hoe we dit kunnen verbeteren. Daarnaast sporen wij elke partner-organisatie aan om aan de slag te gaan met de Reflectietool van VIVO."

Wat zijn jullie verdere plannen?

"Wij blijven verder inzetten op bewustmaken van een algemene cultuursensitieve basishouding door onder andere het organiseren van ontmoetingsdagen, verdiepingsdagen rond specifiekere thema’s,…"