Discriminatie

Door discriminatie krijgen sommige mensen minder kansen. Hierdoor ontstaat er ongelijkheid in de samenleving: mensen kunnen hun rechten niet of minder uitoefenen en voelen zich aangetast in hun waardigheid.

Discriminatie en racisme zorgen voor uitsluiting van bepaalde mensen en groepen. Zowel op de werkvloer, op school, in de wijk, als bij de toegang tot allerlei maatschappelijke voorzieningen. Discriminatie en racisme hebben dus niet alleen schadelijke gevolgen voor sommige individuen en groepen, maar ook voor de samenleving in zijn geheel.

Ontdek in dit thema hoe je kan werken aan non-discriminatie beleid & hoe je actief discriminatie kan bestrijden in de hulpverlening.