Vluchtelingen, asielzoekers  & mensen zonder wettig verblijf

In België komen elk jaar mensen toe die op zoek zijn naar internationale bescherming. Ze zijn op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. In afwachting van hun erkenning verblijven ze in opvangcentra voor asielzoekers of bij vrienden of familie. Als mensen geen geldige verblijfsdocumenten bezitten, spreken we over mensen zonder wettig verblijf. Welke verblijfsstatus iemand heeft, bepaalt mee zijn/haar/hun toegang tot medische zorgen.

Aandacht voor de gezondheid & het mentaal welzijn van deze doelgroepen is cruciaal in de hulpverlening. In dit thema vind je dan ook materialen die hierover ondersteuning bieden.