Cultuursensitieve zorg: Wat is dat juist?

Heb jij als hulpverlener vragen rond het omgaan met mensen met een migratieachtergrond? Dan kan cultuursensitieve zorg een antwoord bieden. 

Cultuursensitieve zorg is het aannemen van een cultuursensitieve houding in een individuele zorgrelatie. Een cultuursensitieve houding vertrekt van de cliënt als uniek persoon en start met open en onbevangen kijken naar wat hij of zij als individu nodig heeft.

Ontdek in dit thema hoe je cultuursensitief kan handelen én hoe je vorm geeft aan een cultuursensitief beleid.