Cultuursensitieve organisatie – Maak werk van een beleid

Werken aan een beleid rond cultuursensitieve zorg in je organisatie: hoe doe je dat?

Cultuursensitief handelen in een organisatie is enkel mogelijk wanneer elk niveau in de organisatie bijdraagt en het gedragen wordt door een cultuursensitief beleid in de organisatie.

Cultuursensitieve zorg op het niveau van de hulpverlener past dus in een breder organisatiebeleid. Anders blijft cultuursensitieve hulpverlening vrijblijvend en afhankelijk van individuele hulpverleners.

Werk jij aan het beleid van een zorg- en welzijnsorganisatie? En wil jij ook bouwen aan een cultuursensitieve organisatie? Focus dan zeker op deze vier dimensies:

Met identiteit van je organisatie bedoelen we alles wat te maken heeft met visie, organisatiestructuur en -cultuur. Hoewel organisaties uit de social profit heel wat met elkaar gemeen hebben, is elke organisatie uniek. Het gaat dan zowel over formele zaken, zoals missie, visie en doelstellingen,... als over de indeling van de organisatie in deelwerkingen en teams, de stijl van leidinggeven, de mate van inspraak van medewerkers en cliënten,...

Als het gaat om cultuursensitieve zorg, dan is de vraag bijvoorbeeld of cultuursensitief werken ook een waardig onderdeel is van de visie van de organisatie.

Meer weten over hoe je de identiteit van je organisatie cultuursensitief maakt? Lees dan hier verder.

In een cultuursensitieve organisatie zijn de medewerkers een afspiegeling van de diversiteit in de samenleving en het liefst op alle niveaus. Er is ook aandacht voor de interculturele competenties van de medewerkers in het vormingsbeleid van de organisatie.

Lees meer over hoe je hiermee aan de slag kan.

In de context van cultuursensitieve zorg geloven wij in een flexibel aanbod. Een dat rekening houdt met de noden van mensen met een migratieachtergrond.

Lees meer.

Besteedt de organisatie genoeg aandacht aan cliënten met een migratieachtergrond? Een cultuursensitieve organisatie heeft zicht op de verwachtingen van deze cliënten en weet hen ook te bereiken.

Hoe zorg je daarvoor?