Alle nieuws

Netwerkdag Cultuursensitieve Zorg Brussel 29 november

Mei 2022

Ben je hulpverlener en werk je op een werkvloer met veel etnisch-culturele diversiteit?
Dan is deze dag er voor jou!

Afbeelding
Uitnodiging netwerkdag cultuursensitieve zorg

Waarom je hier absoluut moet zijn

Centrale spreker is Naima Charkaoui, die de afgelopen jaren 2 boeiende boeken schreef over racisme. Hierin bespreekt zij de gevolgen van racisme en hoe je erop kan reageren, ook vanuit het standpunt van een omstaander. Zij zal het hebben over alledaags racisme en wat dit met zich meebrengt voor wie er mee te maken krijgt.

Je kiest 2 van de 4 gesprekstafels waarin je met collega’s van gedachten wisselt over actuele thema’s: hoe gaan we om met racisme in de zorg, hoe kunnen we de zorg toegankelijker maken voor mensen met een migratieachtergrond, cultuursensitief werken met het digitale leerplatform ‘Ziedet?’ en wat zijn de mogelijkheden van online hulpverlening?

Praktisch

De netwerkdag gaat door op dinsdag 29 november 2022 van 09:30 tot 16:00.

Locatie: Herman Teirlinck gebouw, Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel

Kostprijs: 25 euro.

Organisatie: Reflectiegroep cultuursensitieve zorg Brussel. Dit netwerk van Brusselse partners ondersteunt hulpverleners en hun organisaties om in de diverse Brusselse context een kwalitatieve professionele service te geven aan alle cliënten, ongeacht hun origine, nationaliteit of afkomst.