Alle nieuws

Leer- en coachingstraject cultuursensitieve zorg: stel je kandidaat!

Mei 2023

Wil je starten met een beleid rond cultuursensitieve zorg in je organisatie? Dat kan via het leer- en coachingstraject 'Bouwen aan cultuursensitieve zorg'.

Leertraject_Cultuursensitieve_Zorg

VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering erkennen dat leidinggevenden van zorg- en welzijnsorganisaties een cruciale rol hebben in het uitbouwen van een beleid rond cultuursensitieve zorg in hun organisatie

Leidinggevenden scheppen voorwaarden, dragen een visie uit en kunnen cultuursensitieve zorg inbedden in een breder diversiteitsbeleid. Ze kunnen nieuwe werkwijzen vastleggen in procedures en regelgeving, gewicht in de schaal leggen bij andere stakeholders én hebben een signaalfunctie ten aanzien van de hele organisatie en de samenleving. Ze zijn dus onmisbaar om een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg te ontwikkelen.

Ondersteuning daarbij ontbreekt vaak. Daarom brengen we zorg- en welzijnsorganisaties samen in gratis leer- en coachingstrajecten.

Wat staat er op het programma?

We gaan aan de slag in vijf werksessies van een dag, van oktober 2023 t.e.m. juni 2024.

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het proces. Indien nodig betrekken we ook andere gespecialiseerde partners bij een sessie.

Samen starten we met het uittekenen van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg. Nadat we de leervragen en noden verkennen, gaat iedereen in zijn eigen organisatie actief aan de slag met de kaders en modellen die we aanreiken tijdens de werksessies. Het boek Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie en de reflectietool Bouwen aan cultuursensitieve zorg vormen hierbij een actieve leidraad.

Als deelnemer deel je je ervaringen met de implementatie van deze algemene kaders en modellen. Samen experimenteren we en leren we van andere deelnemende organisaties waar knelpunten en opportuniteiten zitten.

Concrete ondersteuningsvragen die uit het traject voortkomen worden verder verkend door het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Integratie & Inburgering Antwerpen of Amal.

Benieuwd hoe andere organisaties dit traject ervaren hebben?

Interesse?

Deze netwerken zijn een initiatief van VIVO vzw en het Agentschap Integratie & Inburgering.

Met ondersteuning van Atlas Integratie & Inburgering Antwerpen en Amal.