Alle tools

Boek Bouwstenen cultuursensitieve organisatie

Hoe kan jouw zorg- en welzijnsorgansatie omgaan met een divers cliënteel? Hoe kan je inspelen op de verschillende noden die ontstaan door diversiteit? Hoe kan jij als leidinggevende jouw organisatie cultuursensitief maken?

Publicatie
Voorkant boek

Wat?

De Vlaamse samenleving verandert en wordt superdivers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbestand alleen maar diverser, met mensen met een migratieachtergrond uit alle hoeken van de wereld.

  • Hoe kan jouw zorg- en welzijnsorgansatie omgaan met een divers cliënteel?
  • Hoe kan jouw organisatie inspelen op de verschillende noden die ontstaan door diversiteit?
  • Hoe kan jij als leidinggevende jouw organisatie cultuursensitief maken?

In het boek Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie gaan VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering in op deze en andere vragen.

Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden trachten we een antwoord te bieden op de vraag hoe je tot een zorg- en welzijnsorganisatie komt die cultuursensitief denkt en werkt.

Wanneer?

2017

Door wie?

VIVO & het Agentschap Integratie & Inburgering