Cultuursensitieve basishouding 3: Ga in dialoog

Neem een cultuursensitieve basishouding aan door open minded in dialoog te gaan met de hulpvrager.

Dialoog aan tafel

In een optimale werkrelatie met de hulpvrager heb je zicht op diens persoonlijke behoeften en voorkeuren. Cultureel bepaalde normen en waarden kunnen daar een rol in spelen. Maar hoe weet je wat cultureel bepaalde componenten zijn en wat contextuele factoren of individuele beweeggronden? Dat kom je alleen te weten via een open dialoog met je patiënt of cliënt.

 • Voorzie daarom de nodige tijd en een veilige omgeving om in vertrouwen een eerlijk gesprek aan te gaan.
 • Toon hierin jouw oprechte nieuwsgierigheid naar de hulpvrager en zijn (culturele) achtergrond en context.
 • Communiceer assertief en verbindend door volgende dialoogtechnieken in te zetten: 
  • Blijf altijd professioneel en respectvol.
  • Stel je ontvankelijk op. Oordeel niet maar blijf bij de feiten.
  • Geef de ander ruimte. Stel open vragen. Vraag door.
  • Luister empathisch. Neem emoties ernstig.
  • Vat regelmatig samen om te checken of je de ander goed begrepen hebt. Gebruik bv. de teach-backmethode.
  • Let op je non-verbale communicatie. Neem een open lichaamshouding aan en maak voldoende oogcontact.
  • Wees je ook bewust van je eigen grenzen en maak deze, zo nodig, duidelijk.

Zonder dialoog is persoonsgerichte zorg niet mogelijk. Enkel een open ontmoeting, waarin de hulpvrager gelijkwaardigheid en vertrouwen ervaart, brengt de hulpverlener tot de nodige inzichten voor een hulpverlening op maat.  

Deze tools zetten de dialoogvaardigheden voor de hulpverlening in de spotlight: