Alle tools

TOPOI

Het TOPOI-model van dr. Edwin Hoffman brengt verschillende perspectieven in kaart op basis van 5 aspecten die deel kunnen uitmaken van een situatie. Zo kan je multiperspectiviteit concreet toepassen in praktijksituaties.

Instrument

Wat?

Het TOPOI-model wordt gebruikt om interculturele communicatie beter te begrijpen en culturele ruis op te heffen.

TOPOI heeft geen culturaliserende benadering. Mensen geven in een gesprek zelf betekenis aan hun cultuur.

Het TOPOI-model onderscheidt vijf gebieden waarmee culturele verschillen en misverstanden opgespoord kunnen worden. Vier van de vijf gebieden van TOPOI zijn ontleend aan de veronderstellingen van communicatiewetenschapper Paul Watzlawick.

De vijf gebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt een interventie op elk gebied beginnen

Hoe werkt het?
Het letterwoord TOPOI staat voor Taal – Ordening – Personen – Organisatie – Inzet. Dit zijn de ‘plaatsen’ of ‘gebieden’ in de communicatie waar je misverstanden kunt achterhalen en aanpakken:

  • Taal: omvat de verbale en non-verbale taal van de deelnemers aan het gesprek.
  • Ordening: is de kijk ofwel de zienswijze van de deelnemers op de kwesties die spelen in hun gesprek
  • Personen: verwijst naar de personen die deelnemen aan het gesprek en naar hun onderlinge relatie. Het gebied is het betrekkingsaspect in de communicatie: wie zijn de gespreksdeelnemers voor elkaar, welke beelden hebben ze van elkaar en hoe ervaren ze hun onderlinge betrekking.
  • Organisatie: is niet ontleend aan een axioma van Watzlawick, maar toegevoegd vanwege de maatschappelijke en professionele organisatorische omgeving waarbinnen de communicatie plaatsvindt.
  • Inzet: de onderliggende motieven, behoeften, verlangens en drijfveren van de gespreksdeelnemers

Het TOPOI-model omvat een analyse- en een interventiekader. In het analysekader zijn een aantal vragen opgenomen waarmee je mogelijke verschillen en misverstanden op elk TOPOI-gebied kunt opsporen.

Je vindt het model en verdere duiding in Hofmann's boek 'Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het Topoi-model.'.

Wanneer?

2018

Door wie?

Dr. Edwin Hoffman ontwikkelde de methodiek. Hij is zelfstandig trainer, adviseur en onderzoeker interculturele communicatie en diversiteitscompetentie. Daarnaast geeft hij onder meer les aan de Alpen Adria Universiteit in Klagenfurt, Oostenrijk.