Alle nieuws

Leertraject inclusieve zorg en welzijn in Brussel

Bereik je de Brusselaars die je wilt bereiken? Herkent het doelpubliek zich in jouw werking? Schrijf je in voor 30/09 voor het Leertraject Inclusieve zorg en welzijn in Brussel en ga volop voor inclusie en gelijkwaardigheid in je organisatie! 

quote
 • Hecht jouw zorgorganisatie belang aan zorg en ondersteuning die rekening houdt met de culturele diversiteit van Brusselaars?
 • Wil je werken aan betere toegankelijkheid? Wil je weten hoe om te gaan met discriminatie en racisme op de werkvloer, of met meertaligheid op de werkvloer? 
 • Merk je hoe deze thema's inspelen op verschillende aspecten van je organisatie, zoals organisatiebeleid, personeelscompetenties, communicatie, organisatiestructuur ...?
 • Wil je verdere stappen zetten en bouwen aan een organisatie die cultuursensitief is voor alle Brusselaars? 

Tijdens het leertraject “Inclusieve zorg en welzijn in Brussel: op naar een duurzame aanpak voor je organisatie” gaan we hiermee aan de slag. We zetten in op verankering van expertise en goede praktijken rond cultuursensitieve zorg. 

Wat kan je verwachten?

 • Je wordt ondergedompeld in de bouwstenen van een inclusieve werking en de essentiele stappen ernaartoe 
 • We gaan in op thema's zoals het kruispuntdenken, visie- en missie-ontwikkeling, inclusief personeelsbeleid, communicatie en outreachend werken
 • Je krijgt de kans inspirerende praktijken uit te wisselen en je te laten begeleiden door experten en ervaren organisaties
 • Je werkt een plan van aanpak uit dat afgestemd is op je eigen organisatiecontext en krijgt een klankbord voor vragen en uitdagingen.

Wie kan deelnemen?

 • Je bent coördinator, directie, beleids-, inclusie of diversiteitsmedewerker of hebt een andere functie waarmee je in je organisatie op beleidsniveau werkt of inspraak hebt in het beleid van je organisatie.
 • Je organisatie heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als werkgebied.

Waar en wanneer?

 • Het traject bestaat uit vijf bijeenkomsten, van november 2023 tot juni 2024, telkens op donderdag:
  • Sessie 1: 23/11/2023 - 9u30-12 uur - Introductie leertraject en bewustwording
   (door Kenniscentrum WWZ  en Agentschap Integratie & Inburgering - BON)
   Sessie 2: 01/02/2024 - 9u30-12 uur - Visie- en beleidsontwikkeling 
   (door LEVL en VIVO)
   Sessie 3: 14/03/2024 - 9u30-12 uur - Inclusief personeelsbeleid 
   (door Kenniscentrum WWZ en VIVO)
   Sessie 4: 02/05/2024 - 9u30-12 uur - Aanbod en communicatie
   (door Huis voor Gezondheid/ELZ BruZEL en Agentschap Integratie & Inburgering - BON)
   Sessie 5: 13/06/2024 - 9u30-12 uur - Outreach en samenwerken
   (door Foyer en Huis voor Gezondheid/ELZ BruZEL)
 • De bijeenkomsten gaan door in GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek