Alle nieuws

Leertraject inclusieve zorg en welzijn in Brussel

September 2023

Bereik je de Brusselaars die je wilt bereiken? Herkent het doelpubliek zich in jouw werking? Schrijf je in voor 30/09 voor het Leertraject Inclusieve zorg en welzijn in Brussel en ga volop voor inclusie en gelijkwaardigheid in je organisatie! 

quote
 • Hecht jouw zorgorganisatie belang aan zorg en ondersteuning die rekening houdt met de culturele diversiteit van Brusselaars?
 • Wil je werken aan betere toegankelijkheid? Wil je weten hoe om te gaan met discriminatie en racisme op de werkvloer, of met meertaligheid op de werkvloer? 
 • Merk je hoe deze thema's inspelen op verschillende aspecten van je organisatie, zoals organisatiebeleid, personeelscompetenties, communicatie, organisatiestructuur ...?
 • Wil je verdere stappen zetten en bouwen aan een organisatie die cultuursensitief is voor alle Brusselaars? 

Tijdens het leertraject “Inclusieve zorg en welzijn in Brussel: op naar een duurzame aanpak voor je organisatie” gaan we hiermee aan de slag. We zetten in op verankering van expertise en goede praktijken rond cultuursensitieve zorg. 

Wat kan je verwachten?

 • Je wordt ondergedompeld in de bouwstenen van een inclusieve werking en de essentiele stappen ernaartoe 
 • We gaan in op thema's zoals het kruispuntdenken, visie- en missie-ontwikkeling, inclusief personeelsbeleid, communicatie en outreachend werken
 • Je krijgt de kans inspirerende praktijken uit te wisselen en je te laten begeleiden door experten en ervaren organisaties
 • Je werkt een plan van aanpak uit dat afgestemd is op je eigen organisatiecontext en krijgt een klankbord voor vragen en uitdagingen.

Wie kan deelnemen?

 • Je bent coördinator, directie, beleids-, inclusie of diversiteitsmedewerker of hebt een andere functie waarmee je in je organisatie op beleidsniveau werkt of inspraak hebt in het beleid van je organisatie.
 • Je organisatie heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als werkgebied.

Waar en wanneer?

 • Het traject bestaat uit vijf bijeenkomsten, van november 2023 tot juni 2024, telkens op donderdag:
  • Sessie 1: 23/11/2023 - 9u30-12 uur - Introductie leertraject en bewustwording
   (door Kenniscentrum WWZ  en Agentschap Integratie & Inburgering - BON)
   Sessie 2: 01/02/2024 - 9u30-12 uur - Visie- en beleidsontwikkeling 
   (door LEVL en VIVO)
   Sessie 3: 14/03/2024 - 9u30-12 uur - Inclusief personeelsbeleid 
   (door Kenniscentrum WWZ en VIVO)
   Sessie 4: 02/05/2024 - 9u30-12 uur - Aanbod en communicatie
   (door Huis voor Gezondheid/ELZ BruZEL en Agentschap Integratie & Inburgering - BON)
   Sessie 5: 13/06/2024 - 9u30-12 uur - Outreach en samenwerken
   (door Foyer en Huis voor Gezondheid/ELZ BruZEL)
 • De bijeenkomsten gaan door in GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek