Alle nieuws

Gratis tolken in de zorg

Kom op tegen Kanker lanceert samen met twaalf andere organisaties een proefproject waarbij zorgverleners gratis een sociaal tolk kunnen inschakelen voor gesprekken met patiënten en naasten.

Tolk

Wat houdt het project in?

Van 15 februari tot 15 mei 2023 kunnen zorgverleners in Vlaanderen een sociaal tolk inschakelen voor gesprekken met patiënten en naasten. In het kader van dit proefproject, gefinancierd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, is deze assistentie van een tolk gratis zolang de middelen dat toelaten.

Voor wie?

Het project richt zich op volgende profielen: huisartsen en zorgverleners in ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, medische centra, mutualiteiten, thuisverpleging, abortuscentra en organisaties met een terreinwerking.

Hoe kan je een gratis sociaal tolk aanvragen?

  1. Overloop vooraf deze beslisboom om te onderzoeken of een sociaal tolk of andere taalondersteuning nodig is.

  2. Jouw organisatie heeft een overeenkomst met de dienst Sociaal Tolken en Vertalen (STV) van het Agentschap Integratie & Inburgering (AII), IN-Gent (stad Gent) of ATLAS (stad Antwerpen). Via hun webportaal vraag je een sociaal tolk aan. Bekijk hoe je dat concreet in orde brengt.

  3. Vul na elk gesprek waarvoor je een beroep doet op een sociaal tolk een korte vragenlijst in. Dat duurt slechts 3 minuten. De tolkprestatie wordt enkel terugbetaald als de vragenlijst is ingevuld binnen de vijf werkdagen na het gesprek!