Vorming, training en opleiding in een cultuursensitieve organisatie

Foto van een opleiding.

Bij de start en de ontwikkeling van het veranderproces naar een cultuursensitieve organisatie dien je voortdurend te werken aan het empoweren van personeelsleden, zodat zij in staat zijn om aan de verandering te werken.

Dit gaat zowel over kennis, vaardigheden, attitudes als over het opsporen en weghalen van drempels die belemmerend werken.

Vorming, training en opleiding zijn dus essentieel om de vaardigheden en kennis van de medewerkers bij te spijkeren.

Inspiratie nodig om hiermee aan de slag te gaan?

  • Misschien kan je wel intervisie tussen collega’s aanbieden in je organisatie? Want intervisie brengt reflectie over het eigen handelen op gang en draagt bij aan het versterken van het probleemoplossend vermogen van de deelnemers. Deelnemers krijgen meer grip op hun denk- en leerprocessen, wat bijdraagt aan effectiever handelen. Het kan ook ingezet worden om bepaalde kaders in te oefenen. Intervisie draagt bij tot een collegiale sfeer.
  • Je kan zelfstudie stimuleren in je organisatie.
  • E-learning ‘Ziedet?’: Ziedet? is een gratis leerplatform, opgebouwd rond het thema cultuursensitief handelen. Je vindt er 6 modules die telkens starten vanuit een praktijkvoorbeeld uit de hulpverlening. Je kiest gewoon één module die het best past bij jouw leervraag. Binnen elke module werk je aan jouw cultuursensitieve basishouding en dialoogvaardigheden, op jouw leertempo.
  • Handboek Interculturele competentie in het onderwijs van CIMIC.
  • Bekijk het document 'Naar interculturele competentieprofielen in het preventieve en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid.' van het Nederlands Jeugdinstituut. Download de PDF hier.