Alle nieuws

Cultsense: Europees project over cultuursensitieve zorg voor ouderen

November 2022

Het project Cultsense zet in op de ontwikkeling van een cultuursensitieve competentietraining voor professionals in de ouderenzorg. Als projectresultaat zal er in het voorjaar van 2023 een blauwdruk klaar liggen voor een cultuursensitief leertraject voor zorgmedewerkers die werken met ouderen met een migratieachtergrond.

Met een groeiend aantal mensen met een migratieachtergrond in de Europese Unie, wordt onze samenleving diverser dan ooit tevoren, zowel cultureel als demografisch. Veranderingen die plaatsvinden beïnvloeden elk segment van de samenleving, inclusief de gezondheidszorg.

Daarom is het absoluut noodzakelijk dat zorgstelsels en professionals nadenken over culturele verschillen en adequate zorg en behandeling bieden aan patiënten met uiteenlopende culturele waarden, gedragingen en overtuigingen. Dit wordt meer en meer een hot item voor de zorg aan ouderen met een migratieachtergrond. De generaties inwijkelingen die in de 2de helft van de vorige eeuw in Europa op de arbeidsmarkt terecht kwamen zijn nu immers sterk aan het vergrijzen.

Project Cultsense

Niet alleen stijgt het aantal ouderen met een migrantenachtergrond die zorg nodig hebben, ook het tekort aan geschoold personeel neemt toe. Medewerkers worden onvoldoende opgeleid op het gebied van cultuursensitiviteit en tegelijk is er een gebrek aan specifieke en efficiënte opleidingsmogelijkheden.

Cultsense: ontwikkeling van een cultuursensitieve competentietraining

Vanuit deze vaststellingen sloegen een aantal Nederlandse en Belgische organisaties de handen in elkaar via het project Cultsense (Cultural sensitive education for health and care workers working with elderly with a migration background). Cultsense is een Erasmus + project dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een cultuursensitieve competentietraining voor professionals in de ouderenzorg. Als projectresultaat zal er in het voorjaar van 2023 een blauwdruk klaar liggen voor een cultuursensitief leertraject voor zorgmedewerkers die werken met ouderen met een migratieachtergrond.

Met vier leer- en trainingssessies bereiden verschillende partners uit de zorg uit Nederland en België dit voor. Ze wisselen methodes en expertises uit en overleggen over de relevantie van leerinhouden voor het cultuursensitieve leertraject.

Interessant is dat je op de projectwebsite niet alleen de ontwikkeling van het project kan volgen, maar ook toegang hebt tot de presentaties van de leer- en trainingssessies. Philippe Degelin, Trefpunt Odi (VIVO)

In België coördineert het Kenniscentrum WWZ (Welzijn, Wonen, Zorg) dit traject. Deze organisatie biedt ondersteuning, kennis, knowhow en inspiratie aan organisaties in de sociale en gezondheidssector om de levenskwaliteit van Brusselaars in het algemeen en kwetsbare/achtergestelde groepen (vb. ouderen, migranten, mensen met een handicap) in het bijzonder te verbeteren.

Trefpunt Odi (VIVO vzw) is één van de Vlaamse projectpartners. Andere Vlaamse partners zijn Eva BXL, Kom op tegen Kanker, Samen In en als expert dr. Hakki Demirkapu.

Interessant is dat je op de projectwebsite niet alleen de ontwikkeling van het project kan volgen, maar ook toegang hebt tot de presentaties die op de leer- en trainingssessies gebruikt worden. Zo kan je bijvoorbeeld een inleiding tot de cross-culturele communicatie raadplegen, naast informatie over het beleid rond ouderenzorg in België en Nederland. De website wordt geregeld geüpdatet. 

We wachten met spanning het eindresultaat af en houden je op de hoogte.