Alle tools

Samen In

Palliatieve zorg voor patiënten met een migratieachtergrond.

Organisatie

Wat doet Samen In?

Samen In zet zich in om het zorgaanbod beter te laten aansluiten bij de leefwereld van palliatieve patiënten met een migratieachtergrond.

Aan zorgverleners bieden ze vakspecifieke vormingen en professioneel advies op maat. Samen-In heeft ook een helpdesk die zorgverleners bij staat bij vragen over palliatieve zorg bij mensen met een migratieachtergrond.

Samen In biedt patiënten en hun naasten ondersteuning op cultuursensitief, psychosociaal en spiritueel vlak. Zo organiseren ze een aantal thematische infosessies: 

  • Hoe ga je om met een levensbedreigende ziekte?

  • Welke diensten en voorzieningen bestaan er?

  • Palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning

  • Wat na een overlijden?