Wat is discriminatie?

Discriminatie heeft vele gezichten. Mensen kunnen op basis van uiteenlopende persoonlijke kenmerken uitgesloten worden. Racisme is een vorm van uitsluiting die wellicht het best gekend is, maar er zijn ook nog andere discriminatiegronden.

Er is sprake van discriminatie wanneer je in een vergelijkbare situatie minder goed behandeld wordt vanwege je herkomst, geslacht, gezondheid, geloof of levensbeschouwing, leeftijd, seksuele oriëntatie of een ander persoonlijk kenmerk. Er is geen sprake van discriminatie wanneer een verschil in behandeling objectief en redelijk kan worden verklaard.

Racisme is één van de vormen van discriminatie. Racisme is een houding van systematische benadeling of vijandigheid voor personen of groepen van personen op basis van hun nationaliteit, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afkomst.

De anti-discriminatie wetgeving spreekt over 19 'beschermde criteria'. Discriminatie op grond van elk van die criteria is verboden en strafbaar. Bij Unia, het nationaal mensenrechteninstituut, vind je hierover meer informatie.