Alle tools

Wat is het kruispuntdenken?

Kort gezegd is kruispuntdenken een analytisch kader om te begrijpen hoe de verschillende sociale identiteiten (zoals gender, sociale klasse en etniciteit) die eigen zijn aan elk persoon met elkaar verbonden en onafscheidelijk zijn. De kruising van de verschillende sociale identiteiten van een persoon leidt tot verschillende en unieke ervaringen van discriminatie en privilege. In deze introductiefilmpjes leggen we het concept uit.

Video

Wat?

Het kenniscentrum WWZ maakte enkele video's waarin ze het kruispuntdenken uitleggen. Kort gezegd is kruispuntdenken een analytisch kader om te begrijpen hoe de verschillende sociale identiteiten (zoals gender, sociale klasse en etniciteit) die eigen zijn aan elk persoon met elkaar verbonden en onafscheidelijk zijn. De kruising van de verschillende sociale identiteiten van een persoon leidt tot verschillende en unieke ervaringen van discriminatie en privilege. In deze introductiefilmpjes leggen we het concept uit.

In het eerste deel zoomt het Kenniscentrum WWZ in op diversiteit en inclusie, het wat en waarom. Vervolgens gaan ze in de tweede video in op stereotypen en vooroordelen. In de derde video zoomen ze in op meervoudige identiteiten en tot slot focussen ze in hun laatste video op het kruispuntdenken zelf. 

Wanneer?

2022

Door wie?

Kenniscentrum WWZ