Alle tools

De Drie Stappen Methode van Pinto

Het doel van de Drie Stappen Methode (DSM) is om vooroordelen weg te nemen, de normen en waarden van de ander beter te begrijpen en te respecteren en de eigen grenzen duidelijk aan anderen kenbaar te maken.

Instrument
Publicatie

Wat?

De Drie Stappen Methode (DSM) is een methodiek om culturele, religieuze en andere verschillen te overbruggen. De methodiek is gebaseerd op het dubbel perspectief. Dit is enerzijds het leren kijken vanuit het perspectief van je eigen cultuur (het kennen van je eigen normen en waarden). En anderzijds vanuit het perspectief van de cultuur van de ander (het leren kennen van de normen en waarden van de ander). Maar als religieuze of culturele waarden té ver uit elkaar liggen, kom je er daar niet mee. Ook al ken je de context en belevingswereld van de ander, er wordt niet altijd een compromis gevonden.
Via het toevoegen van een derde stap, wordt geprobeerd om daar waar ideeën ver uit elkaar liggen, toch nog een brug te slaan.
Je eigen grenzen bepalen in een bepaalde situatie, is daarbij cruciaal.

Bij de Drie Stappen Methode (DSM) doorloop je volgende drie stappen of fasen alvorens tot actie over te gaan:

  • Stap 1: Ken je eigen (cultuurgebonden) normen en waarden. Welke regels en codes zijn van invloed op je denken, handelen en communiceren?
  • Stap 2: Leer de (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes van de ander kennen. Scheid meningen over het gedrag van de ander van de feiten. Onderzoek wat het ‘vreemde’ gedrag van de ander betekent.
  • Stap 3: Bepaal hoe je in de gegeven situatie met de geconstateerde verschillen in normen en waarden omgaat. Bepaal vervolgens waar je grenzen liggen wat betreft aanpassing aan en acceptatie van de ander. Maak deze grenzen aan de ander duidelijk.

Door vooroordelen weg te nemen, de normen en waarden van de ander beter te begrijpen en te respecteren en de eigen grenzen aan anderen kenbaar te maken, worden irritaties, onbegrip en een overdreven vorm van tolerantie voorkomen.

Wanneer?

Pinto bespreekt de Drie Stappen Methode in 'Interculturele communicatie, een stap verder'. Het boek verscheen voor het eerst in 1990. In 2007 kwam er een herwerkte versie.

Door wie?

Prof. dr. David Pinto is voormalig hoogleraar Interculturele Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Intercultureel Instituut (ICI) in Amsterdam. Het ICI is sinds 1982 een expertisecentrum voor inclusiviteit. Naast de Drie Stappen Methode is hij eveneens de bedenker van:

  • de ‘structurentheorie’ aangaande verschillen (in perceptie en gedrag) tussen groepen, organisaties en individuen;
  • InteGratieF (Inclusief) Management (I.M.);
  • de ‘Pinto-piramide’.