Alle tools

ORBIT vzw

Stimuleren van ontmoeting, dialoog en een menswaardig overheidsbeleid.

Organisatie

Wat doet ORBIT vzw?

Samen met mensen, organisaties en overheden zet ORBIT vzw in op:

  • een groeiend inzicht en vertrouwen van alle burgers in de superdiverse migratiesamenleving
  • meer gelijke behandeling van mensen met een migratieachtergrond en minder racistische discriminatie
  • het versterken van interlevensbeschouwelijke en interculturele competenties
  • de participatie van mensen met een migratieachtergrond in de politiek, het onderwijs en het sociaal-cultureel werk
  • een menswaardig migratiebeleid, menswaardig wonen van nieuwkomers en een toekomstgericht opvang van mensen zonder wettig verblijf.

ORBIT werkt rond 4 thema’s:

  • de effectieve aanpak van racisme
  • interlevensbeschouwelijke ontmoeting
  • rechtvaardig migratiebeleid
  • samenwerking in diversiteit

Met acties en campagnes, vormingen, strategische interventies, samenwerking met burgerinitiatieven en organisaties, stimuleert ORBIT vzw ontmoeting, dialoog en een menswaardig overheidsbeleid in deze eeuw van diversiteit en migratie.

ORBIT vzw is actief in alle Vlaamse regio’s en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.