Alle tools

Omgaan met cultuurverschillen

Allemaal andersdenkenden is de jongste editie van Geert Hofstedes baanbrekende studie naar de manier waarop ons denken, voelen en handelen beïnvloed worden door de cultuur waarin we zijn opgegroeid. Deze herziene klassieker is toegesneden op de praktische behoeften van de lezer.          

Publicatie

Wat?

Allemaal andersdenkenden is de jongste editie van Geert Hofstedes baanbrekende studie naar de manier waarop ons denken, voelen en handelen beïnvloed worden door de cultuur waarin we zijn opgegroeid. Het is een standaardwerk voor wie denkt over en werkt met cultuurverschillen: overheid en bedrijven, NGO’s, studenten, reizigers en krantenlezers.

Ook in deze editie licht Geert Hofstede het 5-dimensiesmodel toe. Deze ‘dimensies van Hofstede’ hebben blijvend bijgedragen aan wederzijds begrip tussen mensen in bedrijven, organisaties en andere sociale systemen over de hele wereld.

Maar terwijl de vorige herzieningen (2005 en 2010) de diverse ontwikkelingen in het vakgebied in kaart brachten, wil deze herziene editie teruggaan naar de oorspronkelijke opzet van het boek: Stukken, alleen van belang voor wetenschappers en niet voor de praktijk, zijn weggelaten en de praktisch ingestelde lezers worden een afgeslankte editie aangeboden. 

Wanneer?

2016

Door wie?

Geert Hofstede was emeritus hoogleraar Vergelijkende Cultuur-studies en Internationaal Management aan de Universiteit Maastricht.

Gert Jan Hofstede is associate professor in Wageningen en Delft op het gebied van informatiemanagement.

Michael Minkov doceert op het gebied van (cross-culturele verschillen in de) organisatiewetenschappen aan het International University College in Sofia, Bulgarije.