Alle tools

Neutraliteit: insluitende basis of uitsluitende norm?

Of je organisatie werkelijk gekenmerkt wordt door een actief pluralistische houding, hangt samen met de wijze waarop ze ‘neutraliteit’ invult.
Actief pluralisme hanteert een inclusief of insluitend neutraliteitsidee en vertrekt vanuit een integratielogica.

Publicatie

Wat?

Eerstelijnswerkers en hun organisaties worstelen vaak met de vraag in welke mate ze ruimte kunnen toelaten voor andere levensbeschouwelijke overtuigingen in relatie tot het eigen referentiekader van de organisatie. Hoewel heel wat organisaties en groepen vandaag beweren te vertrekken vanuit een actief-pluralistische houding ontstaat vaak verwarring doordat het actief pluralisme gelinkt wordt aan een exclusieve vorm van ‘neutraliteit’.
Of je organisatie werkelijk gekenmerkt wordt door een actief pluralistische houding, hangt samen met de wijze waarop ‘neutraliteit’ wordt ingevuld en het samenlevingsmodel dat men voor ogen houdt bij het omgaan met (levensbeschouwelijke) verschillen. Actief pluralisme hanteert een inclusief of insluitend neutraliteitsidee en vertrekt vanuit een integratielogica (wederzijds afstemmen).

In 'Neutraliteit: een insluitende basis of een uitsluitende norm?' lees je hoe een organisatie actief pluralisme in de praktijk kan brengen en welke concrete instrumenten en acties dit helpen realiseren. Ook vind je er een tool om na te gaan hoe ‘insluitend’ of ‘uitsluitend’ jouw organisatie met verschillen omgaat.

Wanneer?

2017

Door wie?

'Neutraliteit: een insluitende basis of een uitsluitende norm?', is een uittreksel uit het boek 'Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren - Een tool- en handboek voor eerstelijnswerkers'.' Dit is een publicatie van vzw Motief, een door de Vlaamse overheid erkende vormingsinstelling gespecialiseerd in levensbeschouwing en samenleving.

De auteurs zijn allen verbonden aan Motief. Samira Azabar, sociologe, en Rosalie Heens, vergelijkende cultuurwetenschapper, zijn er educatief medewerker. Jonas Slaats, godsdienst- en vergelijkende cultuurwetenschapper, is projectmedewerker. Elke Vandeperre, sociaal-cultureel werker, is de coördinator van Motief.