Afbeelding
foto_dirk_geldof

Dirk Geldof

Spreker over superdiversiteit & vluchtelingen/asielopvang

Wie is Dirk Geldof?

Dirk Geldof is doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen. Hij is deeltijds hoogleraar Sociologie aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen Universiteit Antwerpen, lector en senior-onderzoeker aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) en lector aan de internationale opleiding Crossing Border van de Karel de Grote-Hogeschool (Antwerpen).

Hij publiceerde in 2013 het boek ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’ (uitgeverij Acco). Het boek kende een 12de geactualiseerde druk in 2019. De Engelse editie ‘Superdiversity in the heart of Europe’ verscheen begin 2016. ‘Superdiversiteit’ biedt niet alleen een vernieuwend overzicht van de snelle veranderingen in onze samenleving. Het boek vertaalt dit ook naar concrete uitdagingen, in zorg en sociaal werk, onderwijs en andere maatschappelijke sectoren. Met zijn lezingen over superdiversiteit biedt Dirk Geldof een prikkelend kader om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met diversiteit, interculturalisering en divers-sensitiviteit.

In 2015 publiceerde hij samen met Mieke Schrooten, Sophie Withaeckx en Margot Lavent het boek 'Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit.' In dit boek ligt de nadruk op mensen die meermaals migreerden en mogelijk slechts tijdelijk in ons land verblijven. De leefwereld van de betrokkenen en de uitdagingen voor hulpverleners komen aan bod.

De laatste jaren ligt de onderzoeksfocus steeds meer op vluchtelingen. In 2019 was hij co-auteur van ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken’ (Garant). Hij is co-promotor van het onderzoek naar gezinshereniging van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden en promotor van het AMIF-onderzoeksproject ‘Kansen voor begeleide vluchtelingenkinderen in opvang verbeteren’. 

In 2022 verscheen het boek ‘Kind zijn in een asielcentrum. Kansen versterken voor gezinnen na de vlucht’.

Hij werkte ook mee aan de ‘Atlas Superdiversiteit’, die in het najaar 2022 verschijnt.

Expertise

  • Demografische veranderingen
  • Interculturaliseringsprocessen
  • Superdiversiteit
  • Transmigratie
  • Vluchtelingen & asielopvang
  • Uitdagingen voor zorg, sociaal werk, onderwijs, HRM en beleid

Talen

Engels, Nederlands