Afbeelding
foto_arzu_yentur

Arzu Yentür

Spreker over cultuursensitief handelen

Wie is Arzu Yentür

Arzu Yentür werkt als klinisch psychologe in Brussel. Naast haar klinisch werk met een cultureel divers cliënteel, is ze als dialoogcoach en onderzoeker verbonden aan het kenniscentrum Urban coaching and education van de Erasmushogeschool Brussel. Als dialoogcoach verzorgt ze coachingstrajecten aan teams om gevoelige thema’s binnen het onderwijs bespreekbaar te maken.

Naast coaching geeft Arzu ook vormingen en workshops. Enkele thema’s die zij behandelt zijn: interculturele communicatie, intrafamiliaal geweld, geweldloze communicatie en suïcidepreventie. In haar interactieve vormingen koppelt ze theorie aan haar praktijkvoorbeelden.

Tevens is zij auteur van het boek ‘Werkboek cultuursensitieve zorg’. Dit werkboek reikt concrete cultuursensitieve tools en tips op maat van de zorg- en hulpverlener aan. De praktische tips versterken de zorg- en hulpverleners in hun professionaliteit om zo te komen tot cultuursensitieve zorg aan ouderen.

Expertise

  • Ouderen met een migratieachtergrond
  • Cultuursensitieve zorg
  • Interculturele communicatie
  • Interlevensbeschouwelijke dialoog
  • Intervisie en coaching

Talen

Engels, Frans, Nederlands, Turks