Organisatiecultuur met betrekking tot cultuursensitieve zorg

De personen op de foto geven een high five.

De organisatiecultuur gaat over de geschreven en ongeschreven regels over hoe je je dient te gedragen in een organisatie.

Die cultuur is moeilijk te benoemen, maar zit toch overal. Je voelt haar als je ergens binnen stapt.

Ook over cultuursensitieve zorg bestaan (on)geschreven regels in organisaties. Het is belangrijk om met je collega’s aan de slag te gaan en deze (on)geschreven regels te benoemen en je organisatiecultuur met betrekking tot cultuursensitieve zorg te leren kennen.

Inspiratie nodig?

  • Lees meer over het belang van de organisatiecultuur te kennen, tips en tools op de website Waardevol werk.
  • Ook verschillende leiderschapsstijlen kunnen van invloed zijn bij het groeien naar een cultuursensitieve organisatie. Meer op de website Waardevol werk.
  • Aan de hand van het waarden- en normenspel ga je in gesprek met anderen in je organisatie over hun waarden en normen. Je leest er meer over op deze website.