Ondersteuning nodig bij het ontwikkelen een non-discriminatiebeleid?

Je kan op verschillende partners een beroep doen om jouw non-discriminatiebeleid te ontwikkelen. Zowel voor trainingen, informatie over wetgeving als voor concreet advies en begeleiding. Wie kan je helpen?

Unia ondersteunt initiatieven rond diversiteit en non-discriminatie in jouw organisatie zoals training, begeleiding van een werkgroep diversiteit, advies voor interne en externe communicatie en hulp bij het uitwerken van een actieplan.

Op de website vind je de gratis online toepassing eDiv die je helpt om werk te maken van diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Agentschap Integratie en Inburgering biedt o.m. vormingen aan op maat van organisaties over omgaan met diversiteit op de werkvloer en effectief reageren op discriminerende uitspraken.

In-Gent en Atlas Integratie & Inburgering Antwerpen bieden een gelijkaardige ondersteuning als het Agentschap Integratie en Inburgering, maar dan specifiek voor respectievelijk de stad Gent en de stad Antwerpen.

Check eens bij jouw vakbond hoe ze jou met de uitbouw van het non-discriminatiebeleid kunnen helpen en welk materiaal ze hieromtrent ter beschikking hebben.

Ook werkgeversfederaties bieden hun leden ondersteunings-, onderzoeks- en bijstandsdiensten. Verken wat hun dienstverlening omvat m.b.t. het thema non-discriminatie.