Permanente vorming: Transculturele geestelijke gezondheidszorg

Onze samenleving is superdivers en in beweging: een kruispunt van talen en culturen. Het adequaat omgaan met die culturele diversiteit in geestelijke gezondheidszorg stelt hulpverleners soms voor complexe uitdagingen. In deze interfacultaire opleiding verwerf je een grondig inzicht in actuele visies en methodieken in transculturele geestelijke gezondheidszorg en concrete vaardigheden voor het vormgeven aan adequate cultuurresponsieve zorg.

Sessies

Datum Tijd Organisatie Adres
09:30 - 16:30 KU Leuven & CGG VBO & PraxisP Huis Jeanne Devos - Leopold Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven

Programma

Onze samenleving is superdivers en in beweging: een kruispunt van talen en culturen. Migratie is geen ongekend of verwaarloosbaar aspect meer, maar een voelbaar gegeven in ons samenleven. Elke hulpverlener komt in contact met de vele verschillende aspecten van diversiteit, en het adequaat omgaan met die culturele diversiteit in geestelijke gezondheidszorg stelt hulpverleners soms voor complexe uitdagingen. Hoe ga ik om met culturele vormen van ziekte-ervaring? Wat zijn methodieken voor valide transculturele diagnostiek of interculturele communicatie? Hoe een toegankelijke, afgestemde behandelaanbod bieden, en hoe om te gaan met culturele, sociale en maatschappelijke verschillen in de hulpverleningsrelatie zelf? In deze interfacultaire opleiding verwerf je een grondig inzicht in actuele visies en methodieken in transculturele geestelijke gezondheidszorg en verwerf je als hulpverlener vaardigheden voor het vormgeven aan adequate cultuurresponsieve zorg.

Uurrooster

De opleiding omvat 18 opleidingsdagen op dinsdagen en donderdagen van 9u30-16u30 (in totaal 108 contacturen). De contactmomenten vinden plaats tussen eind september en begin juni. Daarnaast moet je rekenen op +/- 108 bijkomende uren voor het doornemen van literatuur, voorbereiding van individuele supervisies (2 per deelnemer) en het schrijven van reflectieverslagen en een eindwerk.

Opbouw

Tijdens de opleidingsdagen worden volgende thema’s uitgewerkt: • Culturele ideeën over zelf, emotie & lichaam • Culturele vormen van ziekte-ervaring, symptoomexpressie, verklaringsmodellen & copingstrategieën• Ontworteling, herworteling & métissage • Structurele competentie & omgaan met maatschappelijke dimensies in de zorgrelaties • Reflexiviteit en positionering als hulpverlener • Gezinsrelaties & gezinsontwikkelingsfasen in cultureel perspectief • Gender & seksuele ontwikkeling in cultureel perspectief • Werken met religie, spiritualiteit & zingeving • Werken met tolken & intercultureel bemiddelaars • Transculturele diagnostiek, culturele formulering & culturele consultatie • Werken met vluchtelingen • Cultuur & rouw, trauma & psychose • Narratieve, collaboratieve, community-based & non-verbale methodieken. Doorheen het programma neem je tweemaal deel aan individuele supervisie met casusmateriaal uit jouw eigen, actuele klinische praktijk.

Evaluatie

Aanwezigheid, indienen van reflectieverslagen en doorlopen van individuele supervisie (2 per student) gelden als noodzakelijke voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de eindevaluatie. Deze bestaat uit een eindwerk dat beoordeeld wordt op de mate van klinische integratie van verworven kennis en vaardigheden. Om te slagen voor de opleiding moet je geslaagd zijn op alle onderdelen. Alle bepalingen kunnen worden nagelezen in het beoordelingsreglement van de opleiding.

Praktisch

Startdatum: 01 sep 2024 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag €2800 / jaar
Doelgroep: Om toegelaten te worden dien je minimaal te beschikken over een bachelor-diploma en heb je minimaal 2 jaar professionele ervaring, met minimum 1 dag/week huidige betrokkenheid in hulpverleningspraktijk met cliëntsystemen.