Opleiding: kwetsbaarheden van niet-begeleide minderjarigen - ONLINE

Als maatschappelijk werker kan je op verschillende manieren in contact komen met niet-begeleide minderjarigen (NBMV) die hun land ontvlucht zijn. De omstandigheden en impact van migratie zijn zeer specifiek voor deze groep. Deze kinderen en jongeren zijn behalve niet begeleid (en dus gescheiden van hun ouders en familie) ook in volle ontwikkeling. Een specifieke benadering en begeleiding is belangrijk. Deze opleiding biedt zowel theoretische achtergrond als praktische handvaten, casusbesprekingen en oefeningen.

Sessies

Datum Tijd Organisatie Adres
10:00 - 15:00 Solentra

Programma

In deze opleiding:

  • Krijg je een inzicht in de complexe leefwereld van de NBMV en de impact van migratie vanuit het perspectief van de NBM (rouw en verdriet, ontworteling, trauma, procedurestress en het hele acculturatieproces)
  • Krijg je een kader van waaruit je kan werken (begeleiden vanuit de principes van ‘het hoger belang van het kind’) en de uitdagingen en gevolgen die dit met zich meebrengt, nl. het cultuursensitief, ontwikkelingsgericht en community-based handelen t.a.v. de NBM.
  • Leer je hoe je effectief kan werken om de veerkracht van de NBM te versterken en hoe je (mee) kan bouwen aan het herstel van verbinding

Zaken die aan bod komen in de vorming:

  • Algemene en specifieke kenmerken
  • Dubbele ontwikkelingstaak: opgroeien en acculturatie (een plaats vinden in de nieuwe samenleving)
  • Types van niet-begeleide minderjarigen op basis van hun achtergrond (familiale context)
  • Hechting en de invloed van migratie
  • Trauma en ontwikkelingsperspectief
  • Handvaten in de begeleiding
  • Casussen en oefeningen

Praktisch

Startdatum: 22 nov 2023 | 10:00 - 15:00 Duur: 1 dag Gratis
Doelgroep: Deze opleiding is voor medewerkers en vrijwilligers van OCMW’s en organisaties die mensen op de vlucht begeleiden in opdracht van OCMW’s. Dit vormingsaanbod is gratis dankzij de financiële steun van AMIF en POD Maatschappelijke Integratie.