Mind-Spring Tigrinya

Mind-Spring is een groepsprogramma. Je komt zes keer samen met andere cursisten en krijgt begeleiding van een opgeleide trainer (die zelf vluchteling was) en een hulpverlener. Dit programma verloopt in het Tigrinya. Welkom bij Mind-Spring! 

Sessies

Datum Tijd Organisatie Adres
14:00 - 16:00 CAW Oost-Brabant Redingenstraat 6, 3000 Leuven
14:00 - 16:00 CAW Oost-Brabant Redingenstraat 6, 3000 Leuven
14:00 - 16:00 CAW Oost-Brabant Redingenstraat 6, 3000 Leuven

Programma

Ben je vluchteling, asielzoeker of migrant? Sta je voor heel wat uitdagingen? Weet je soms niet waar te beginnen? Lig je in de knoop met het leren van je nieuwe taal? Zoek je nog een evenwicht tussen je eigen cultuur en de Belgische cultuur? Vraag je je wel eens af: wie ben ik en wie wil ik worden? Kan je je soms moeilijk ontspannen? Weet je niet meteen waar en welke hulp je kan krijgen? Voel je je af en toe eenzaam?

Het is heel normaal dat je met dit soort vragen zit. Mind-Spring helpt je graag om op zoek te gaan naar antwoorden. Mind-Spring is een groepsprogramma. Je komt zes keer samen met andere cursisten en krijgt begeleiding van een opgeleide trainer (die zelf vluchteling was) en een hulpverlener. Dit programma verloopt in het Somali. Welkom bij Mind-Spring! 

Op 26/01/2023 is er een infosessie van 14u00 tot 15u00

 

ስደተኛ ዕቝባ እትደሊ ወይ ስደተኛ ዲኻ ? ብዙሕ ብድሆታት የጋጥመካዶ ኣሎ ? ሓድሓደ ግዜ ኣበይ ከም እትጅምር ኣይትፈልጥን ዲኻ? ነቲ ሓድሽ ቋንቋኻ ኻብ ምምሃር ድየ ጸኒዕካ ? ኣብ መንጎ ባህልኻን ባህል በልጅዩምን ሚዛናዊ ኽትከውን ትደሊዶ ኣለኻ ? ኣነ መን ምዃነይን መን ክኸውን ከም ዝደሊን ሓሲብካዶ ትፈልጥ ? ሓድሓደ ግዜ ንኽትዘናጋዕ የጸግመካ ድዩ ? ኣበይን እንታይ ሓገዝን ክትረክብ ከም እትኽእል ብኡንብኡ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ሓሓሊፍካ ጽምዋ ይስምዓካ ድዩ ?

ከምዚ ዝኣመሰለ ሕቶታት ኪለዓዓል ንቡር እዩ ። ኣእምሮ-ስፕሪንግ መልሲ ንኽትረክብ ኪሕግዘካ ሕጉስ እዩ። ማይንድ-ስፕሪንግ ናይ ጕጅለ ፕሮግራም ኢዩ። ምስ ካልኦት ተማሃሮ ሽዱሽተ ሳዕ ክትራኸብ ኢኻ ካብ ሓደ ዝሰልጠነ ኣሰልጣንን (ንሱ ንባዕሉ ስደተኛ ዝነበረ) ኣላዪ ኽንክንን ድማ መምርሒ ኽትረክብ ኢኻ። እዚ ፕሮግራም እዚ ኣብ ሶማልያ ኢዩ ዝካየድ ። ናብ ጽድያ ኣእምሮ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም! 

ብ26/01/2023 ካብ 14h00 ክሳዕ 15h00 ናይ ሓበሬታ ፕሮግራም ክግበር ኢዩ

Praktisch

Startdatum: 02 feb 2023 | 14:00 - 16:00 Duur: 3 dagen Gratis
Doelgroep: Tigrinya