Mijn interculturele werkplek - ONLINE

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de thuisverpleging.
Openbare organisaties kunnen niet inschrijven voor deze vorming.

Na deze vorming kan je:
• een dieper begrip ontwikkelen voor de diverse culturen, godsdiensten, levensopvattingen, en meer die aanwezig zijn in de zorgsector
• zelf ervaren wat het betekent om een 'andere' culturele achtergrond te hebben, waardoor je jouw empathie en inlevingsvermogen kan vergroten
• effectieve vaardigheden ontwikkelen om optimaal met diversiteit om te gaan op jouw werkplek binnen de zorgsector
• in staat zijn om taaldrempels, sociaal-culturele drempels en interetnische spanningen te herkennen, vermijden en oplossen, waardoor de kwaliteit van zorg voor alle patiënten/cliënten verbetert.

Bij onverwittigde afwezigheid rekenen we een administratieve kost aan van €50 per opleidingsdag.

Sessies

Datum Tijd Organisatie Adres
13:30 - 16:00 Mentor vzw
13:30 - 16:00 Mentor vzw
13:30 - 16:00 Mentor vzw

Programma

In onze snel veranderende wereld is het van essentieel belang om je in te leven en je bewust te worden van het feit dat jouw normen en waarden niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Deze vorming over cultuurverschillen brengt deze aspecten in de praktijk en helpt je om een dieper begrip te ontwikkelen voor diversiteit binnen culturen, het tonen van respect voor elkaar, en nog veel meer.

Leer hoe je gedragsnormen, denkwijzen, werkmethoden, gezagsverhoudingen, en de omgang met collega's en cliënten kunt overbrengen naar andere culturen. Ontwikkel een dieper tijdsbesef in verschillende culturele contexten en versterk je sociale vaardigheden voor interculturele communicatie.

Deze vorming richt zich ook op het omgaan met uitdagingen zoals het verwoorden van problemen, omgaan met klachten, en effectief omgaan met kritiek in een interculturele context. We leren je ook hoe je kunt communiceren via lichaamstaal en in een taal die voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk is.

VOOR WIE
Deze cursus is bestemd voor medewerkers die met collega’s, patiënten, bewoners, familieleden, … met een andere culturele achtergrond samenwerken en omgaan.

OPGELET:
Opgelet
Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer.
De onlinesessie is interactief. We vragen deelnemers de camera aan te zetten.

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit de Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €275 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 18 apr 2024 | 13:30 - 16:00 Duur: 3 dagen