Mijn interculturele werkplek - ONLINE

Binnen de zorg zijn er steeds meer culturen, godsdiensten, levensopvattingen, … aanwezig. In deze opleiding ervaren de deelnemers zelf wat het betekent om een ‘andere’ culturele achtergrond te hebben. De deelnemers leren hoe ze op hun werkplek binnen de zorg optimaal met diversiteit kunnen omgaan. Zij leren hoe zij zoveel mogelijk taaldrempels, sociaal-culturele drempels en interetnische spanningen kunnen vermijden en oplossen.

 

Sessies

Datum Tijd Organisatie Adres
13:30 - 16:00 VIVO - FeBi
13:30 - 16:00 VIVO - FeBi
13:30 - 15:30 VIVO - FeBi

Programma

INHOUD
Cultuurverschillen in de praktijk:
• Zicht krijgen op aspecten van verschillen binnen culturen, manieren van respect tonen voor elkaar, …
• Hoe breng je gedragsnormen, manier van denken en werken, manier van omgaan met gezag, houding t.a.v. collega’s en patiënten/cliënten, ... over naar andere culturen?
• Tijdsbesef bij andere culturen.

Sociale vaardigheden bij ‘interculturele communicatie’:
• Hoe verwoord en ga ik om met een probleem, een klacht, kritiek, ... ?
• Communiceren via lichaamstaal en in een voor iedereen gebruiksvriendelijke taal

WERKVORM EN METHODIEK
Interactief via inleefoefeningen, filmillustraties, gebruik van divers spelmateriaal, anekdotes uit de praktijk, tips en richtlijnen voor een betere omgang, intervisie en referenties naar goede praktijkvoorbeelden, ruimte voor vraagstelling en uitwisselen van ervaringen.

VOOR WIE
Deze cursus is bestemd voor medewerkers die met collega’s, patiënten, bewoners, familieleden, … met een andere culturele achtergrond samenwerken en omgaan.

Opgelet: Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €167 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 12 sep 2023 | 13:30 - 16:00 Duur: 3 dagen Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging. Bij onverwittigde afwezigheid rekenen we een administratieve kost aan van €50 per opleidingsdag.
Doelgroep: Deze cursus is bestemd voor medewerkers die met collega’s, patiënten, bewoners, familieleden, … met een andere culturele achtergrond samenwerken en omgaan.