Hulpverlenen in superdiversiteit

Tijdens deze vormingsdag leer je diversgevoelig handelen.

Sessies

Datum Tijd Organisatie Adres
09:30 - 16:00 dOT vzw Mundo Troon, Rue de l'Industrie 10, 1000 Brussel

Programma

Diversgevoelig werken is onmiskenbaar om zorg op maat te kunnen bieden aan gezinnen met een migratieachtergrond. Met dit vormingsaanbod trachten we hulpverleners bewust te maken van hun diversgevoelig handelen tijdens hun opdracht. Dit door stil te staan bij zichzelf, zicht te krijgen op het eigen referentiekader en de nodige kennis, attitudes en vaardigheden te delen om te werken met een grote diversiteit aan kinderen, jongeren en gezinnen. Deze vorming is een aanrader voor medewerkers, teams en organisaties die diversgevoelig willen leren denken, werken en handelen. Na een rustige opener zullen we verder aan de slag gaan met een theoretisch gedeelte, waarbij we verschillende basisaspecten van het diversgevoelig handelen zullen bespreken. Na de broodjeslunch gaan we in de namiddag interactief aan de slag met jullie casussen. Het inschrijvingsbedrag bedraagt 50 euro. We zien dit graag verschijnen op BE19 8939 4414 4212 met vermelding van uw naam.

Praktisch

Startdatum: 13 jun 2024 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag €50