De impact van migratie en verlies - een verhaal van onmacht en veerkracht

Hoe krijg je als hulpverlener zicht op de migratie en de migratiepijn van je cliënt? Hoe breng je het binnen in je gesprekken en in je hulpverlening? Welke impact heeft het op jou en op de relatie met je cliënt? Leer via deze sessie de impact van migratie en verlies goed inschatten zodat je hulpverleningstraject daar rekening mee houdt.

Sessies

Datum Tijd Organisatie Adres
09:30 - 16:00 dOT vzw Mundo-a, Turnhoutsebaan 139 A, 2140 Antwerpen

Programma

Wie ooit migreerde kent de impact die dit met zich meebrengt. Voor wie nooit migreerde is die impact vaak moeilijk in te schatten. Deze vorming focust op hulpverlening aan cliënten met een achtergrond van (gedwongen) migratie. Migratiegebonden factoren spelen immers vaak een belangrijke rol in het welbevinden van een kind of jongere, in de gezinsdynamiek,… De impact van migratie is vaak ook niet alleen voor de generatie waarin de migratie plaatsvindt ingrijpend. Het blijft nazinderen, over generaties heen. Hoe krijg je als hulpverlener zicht op de migratie en de migratiepijn van je cliënt? Hoe breng je het binnen in je gesprekken en in je hulpverlening? Welke impact heeft het op jou en op de relatie met je cliënt? Leer via deze sessie de impact van migratie en verlies goed inschatten zodat je hulpverleningstraject daar rekening mee houdt. – Bewustmaking van de complexiteit van migratie en de grote verscheidenheid in individuele verhalen. – Inzicht in de impact van migratie op een gezin, op kinderen, op opvoeding, …… – Handvatten om er als hulpverlener mee aan de slag te gaan Het inschrijvingsbedrag bedraagt 50 euro. We zien dit graag verschijnen op BE19 8939 4414 4212 met vermelding van uw naam.

Praktisch

Startdatum: 16 mei 2024 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag €50