Beschermjassen: in dialoog gaan met de 'ander'.

Een interactieve workshop dat een nieuw perspectief biedt op de hulp-/zorgverlenings-praktijk. Wat heeft een professional nodig voor een open dialoog met ‘de (vreemde) ander’?

Sessies

Datum Tijd Organisatie Adres
09:30 - 16:30 Thomas More Hogeschool Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Programma

Het beschermjassen model biedt aanknopingspunten om actief aan de slag te gaan binnen transculturele hulpverlening. Je maakt kennis met enkele basisprincipes, zoals de kracht van families, de impact van migratie en de interculturele competenties.

Migratie is een bijzondere grote verandering in iemands leven die zich bij elke faseovergang opnieuw presenteert. 'Dat noemen we een gelaagde faseovergang. Zoiets achtervolgt je je hele leven. Je moet het iedere keer weer een plek geven', zegt Kitlyn. Er wordt aandacht besteed aan de rol van intergenerationele dynamieken in het verhaal van de cliënt. En hoe speelt het eigen persoonlijke verhaal van de hulp-/zorgverlener mee in het advies en de begeleiding?

Meike spreekt vanuit haar expertise (als psychotherapeut en docent) en ervaringsdeskundige over de kracht van familie die in de hulpverlening onbenut wordt.

  • Voormiddag: Het model voor interculturele competenties wordt uitgebreid behandeld en we gaan aan de slag met het instrument: de levenslijn. Op deze wijze komen de kracht van families, impact van levensfaseovergangen en aspecten van diversiteit aan de orde.
  • Namiddag: Het faseovergangenmodel Rite de Passage wordt behandeld. Aan de hand van bespreking van casuïstiek wordt de relatie met de praktijk gelegd en inzichtelijk gemaakt.

Praktisch

Startdatum: 23 mrt 2023 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Meike Vroom €100
Doelgroep: Psychologisch geschoolden, (ortho)pedagogisch geschoolden, maatschappelijk werkers, (zorg)leerkrachten, CLB-medewerkers en andere geïnteresseerden