Basisvorming 'Cultuursensitief handelen' - ONLINE

Hoe werk je als dienst- of hulpverlener, ook bij cliënten met een migratieachtergrond, stap voor stap aan verbinding?

Sessies

Datum Tijd Organisatie Adres
11:30 - 15:00 Agentschap Integratie en Inburgering

Programma

Voor dienst- of hulpverleners vormt het contact met cliënten met een migratieachtergrond vaak een uitdaging. Er is meer ruimte voor misverstanden en dat kan leiden tot een moeilijke samenwerking. Met een cultuursensitieve houding doe je je werk op een authentieke, menselijke manier en is er aandacht voor wederzijds respect. 

Wat komt er aan bod?  

  • We starten met een schets van de diverse samenleving en enkele belangrijke begrippen rond diversiteit.  
  • Je krijgt verschillende invalshoeken rond samenwerken in diversiteit. 
  • Je wordt je bewust van je eigen waarden en normen, je eigen referentiekader. Je leert ook stil te staan bij andere referentiekaders. 
  • Je werkt aan vaardigheden op het vlak van interculturele communicatie. Je staat stil bij de rol die je eigen referentiekader hierbij kan spelen.  

We bieden geen magische formules, maar samen zoeken we hoe je stap voor stap kan werken aan verbinding.

Praktisch

Startdatum: 19 sep 2023 | 11:30 - 15:00 Duur: 1 dag Gratis
Doelgroep: Eerstelijnsmedewerkers die nieuw zijn in het werken in een diverse context en in direct contact met mensen met een diverse achtergrond (zowel bij lokale besturen als in organisaties).