Alle tools

Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

De brochure is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, hbo-coaches en managers in de kinderopvang. Maar ook medewerkers van andere instanties die te maken hebben met vluchtelingenkinderen kunnen er baat bij hebben. 

Publicatie

Wat?

Deze publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op deskundigheidsbevordering van de kinderopvangmedewerkers zelf en geeft een overzicht van cursussen, trainingen en materialen. Het tweede deel bestaat uit een overzicht van methodieken/programma’s die ingezet kunnen worden in de voorschoolse periode om de ontwikkeling van kinderen gericht te stimuleren, ouderbetrokkenheid te vergroten en ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen in Nederland.

Wanneer?

2018

Door wie?

Vier organisaties, Sardes, Sociaal Werk Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en Pharos, hebben de handen ineen geslagen en een consortium gevormd. Met subsidie van het Kinderopvangfonds ondersteunen zij kinderopvangorganisaties en gemeenten bij het bieden van educatieve zorg en opvang aan vluchtelingenkinderen en hun ouders, zowel met als zonder status.