Alle tools

VAD-aanbod voor personen met een migratieachtergrond

Methodieken en materialen over alcohol- en ander middelengebruik specifiek voor mensen met een migratieachtergrond.

Instrument

Wat?

Etnisch-culturele minderheden (ECM) hebben het vaak moeilijker in de samenleving vanwege hun socio-economische status, verblijfsstatuut en taalkennis. Wanneer het dan gaat over alcohol- of ander middelengebruik, is dat niet anders. ECM voelen zich vaak minder aangesproken door het reguliere aanbod aan preventiemethodieken, omdat dit vaak niet aangepast is aan hun talige en culturele gevoeligheden. De specifieke situatie van ECM heeft ook gevolgen voor hun mentale gezondheid, en kan probleemgebruik en de toegang tot de zorg beïnvloeden. Daarom zijn er specifieke methodieken en materialen ontworpen.

Het aanbod van VAD-methodieken en -materialen is opgedeeld in drie doelgroepen:

  • ECM-jongeren
  • ECM-volwassenen
  • ECM-ouders

Door wie?

VAD Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs