Alle tools

Ondersteuning voor personen met een handicap in een superdiverse context

Hoe kunnen we de zorg voor personen met een handicap en een migratieachtergrond meer diverssensitief maken?

Instrument

Wat?

In Brussel is er een superdiversiteit: 71% van de Brusselaars heeft een migratieachtergrond. Daarnaast zijn er in Brussel heel wat mensen met een handicap. Veel Brusselaars zitten dus op het kruispunt van handicap en migratieachtergrond. Het zorglandschap voor personen met een handicap in Brussel is heuvelachtig, met een bureaucratische wirwar en lange wachtlijsten. Voor mensen met een migratieachtergrond zijn er nog meer drempels, zowel in diagnostiek als in ondersteuning en zorg. Denk maar aan de informatie over handicap die vaak in één taal is, het gebrek aan meertalige ondersteuning, of de moeilijkheid om vertrouwen op te bouwen als je geconfronteerd wordt met discriminatie en racisme. Er is nood aan een structureel diversiteitsbeleid in organisaties dat een diverssensitieve houding bij zorgprofessionals ondersteunt.

Dat was het centrale thema van het project ‘Cultuursensitieve zorg voor personen met een handicap en een migratieachtergrond (CuSeHa), dat onderzocht hoe we de zorg meer diverssensitief kunnen maken, zowel de zoektocht naar zorg, de diagnostiek als de ondersteuning zelf. CuSeHa was een project van Dienst Ondersteuningsplan VlaamsBrabant en Brussel (DOP) en Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg, gefinancierd door de Vlaamse Overheid en gekaderd in het Vlaams Horizontaal Integratie en Gelijkekansen beleidsplan 2022-2024.

In dit cahier bundelen ze de belangrijkste resultaten en bevindingen uit het project. Met het cahier hopen we diverssensitieve zorg te stimuleren door diverssensitieve attitudes, kennis en vaardigheden aan te wakkeren bij zorg- en welzijnsprofessionals. Daarvoor delen ze ervaringen, getuigenissen en casussen uit het werkveld als denkvoer, in acht thema’s die de bouwstenen zijn voor diverssensitieve zorg. Zo willen ze professionals en organisaties bewust maken van hun eigen gewoonten en evidenties binnen hun werking.

Door wie?

Kenniscentrum WWZ

DOP Vlaams-Brabant en Brussel 

Wanneer?

2022