Alle tools

Meervoudige discriminatie in de gezondheidszorg

Onderzoek van het European Union Agency for Fundamental Rights naar meervoudige discriminatie in de gezondheidszorg.

Publicatie

Wat?

Dit onderzoek geeft een zicht op meervoudige discriminatie in de gezondheidszorg.

Meervoudige discriminatie gaat over het grotere risico op ongelijke behandeling dat sommige mensen ervaren, omdat zij gekenmerkt worden door een combinatie van karakteristieken die tot discriminatie kunnen leiden. Hoewel het bewustzijn rond meervoudige discriminatie stijgt, pakt de huidige EU-wetgeving dit nog niet adequaat aan.

Het onderzoek toont aan dat respondenten ongelijk of oneerlijk behandeld worden in de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg. De onderzoekers bespreken naast een aantal barrières waarmee zij geconfronteerd worden ook mogelijke verbeteringen.

Wanneer?

2013

Door wie?

Dit is een onderzoeksproject van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).