Alle tools

Handleiding Intersectioneel denken

Wat betekent intersectionaliteit? Hoe pas je kruispuntdenken toe in de praktijk?

Publicatie

Wat?

De handleiding Intersectioneel denken is een handleiding voor professionelen die intersectionaliteit of kruispuntdenken in de eigen organisatie willen toepassen.

De handleiding schetst een theoretisch kader over intersectionaliteit of kruispuntdenken.

Er worden voorbeelden gegeven van hoe kruispuntdenken bij verschillende organisaties nu al in praktijk gebracht wordt. Dit gebeurt aan de hand van vijf rode draden:

  1. Een andere aanpak is nodig
  2. Vertrek vanuit de leefwereld van de zwaksten
  3. Creëer partnerschappen
  4. Pas intersectionaliteit toe op alle niveaus in de organisatie
  5. Het beleidsniveau is een voortdurend spanningsveld

Het laatste hoofdstuk is een checklist voor organisaties die met het thema aan de slag willen gaan.

Wanneer?

2014

Door wie?

Ella vzw