Alle tools

Docenten handleiding - Maak vooroordelen, stereotypen en discriminatie bespreekbaar!

Mbo-studenten vinden niet allemaal even gemakkelijk een stageplaats. Ook hier zijn de verschillen tussen studenten met en zonder niet-westerse migratieachtergrond aanzienlijk. Er zijn positieve ervaringen die erop wijzen dat een actieve opstelling van onderwijsteams juist een deel van de oplossing vormt. Het is de taak van het onderwijs om zoveel mogelijk bij te dragen aan het opheffen van niet wenselijke verschillen tussen schoolloopbanen, zowel binnen de opleiding als in de aansluiting op de stage en de arbeidsmarkt.

Instrument

Wat?

Deze handleiding is geschreven voor onderwijs professionals die invulling willen geven aan het programma burgerschap. Zij het als mentor, docent of bijvoorbeeld als coach van een studentengroep.

In deze handleiding vind je in hoofdstuk 2 informatie over hoe je als docent je kunt voorbereiden op gesprekken over vooroordelen, stereotypen en discriminatie. Tips en aanbevelingen worden gedeeld evenals literatuursuggesties en laagdrempelige filmpjes.

Hoofdstuk 3 staat in het teken van drie praktische werkvormen en een gespreksvorm. Deze stellen je in staat om vanuit gezette kaders op een veilige, aansprekende en laagdrempelige manier met jouw studenten de thema’s vooroordelen, stereotypen en discriminatie aan te pakken.

Per werkvorm komen de volgende items aan bod, te weten:

  •  Titel werkvorm
  •  Korte uitleg van de werkvorm
  • Doelstelling van de werkvorm
  • Wanneer is de werkvorm in te zetten
  • Voor wie is de werkvorm geschikt
  • Waar moet je op letten als je werkvorm inzet
  • Tijdsinvestering door docent
  •  Tijdsduur voor inzet van werkvorm binnen een groep
  •  Materialen

In hoofdstuk 4 worden er tot slot diverse materialen, stellingen en casuïstiek geïntroduceerd die jou in staat stellen om de werkvormen voldoende aan te passen aan de leefwereld en studierichting van jouw studenten

Wanneer?

2019

Door wie?

LOB Gelijke Kansen 

MBO diensten