Alle tools

Correcte eerstehulpverlening bij een donkere huidskleur

Lesmateriaal om aandacht te besteden aan correcte eerstehulpverlening bij een donkere huidskleur.

Instrument

Wat?

Tijdens de lessen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) of bij de bespreking van aandoeningen en ziektes besteed je veel aandacht aan symptomen. Deze symptomen vormen voor eerstehulp- en zorgverleners immers de basis om een letsel of ziekte te vermoeden en gericht actie te ondernemen zoals gespecialiseerde hulp raadplegen en/of specifieke verdere eerste hulp verlenen. 

Bij het bekijken van didactisch materiaal valt echter op dat in Vlaanderen (en daarbuiten) meestal afbeeldingen gebruikt worden van (gesimuleerde) symptomen bij personen met een lichte huidskleur. Informatie over symptomen bij een donkere huidskleur is amper terug te vinden. Hoe leer je uiterlijk zichtbare symptomen dan correct herkennen en inschatten bij zorgvragers met een donkere huidskleur?!

Tijdens de lessen expliciet én geïntegreerd aandacht besteden aan symptomen die minder opvallend of zichtbaar zijn bij een donkere huidskleur, zorgt ervoor dat de doelgroep beter in staat is om gepaste (eerste) hulp te verlenen.

Op Klascement vind je de bundel terug om hiermee aan de slag te gaan.

Wanneer?

2021

Door wie?

Els Tanghe, docent Universiteit Antwerpen.