Afbeelding
foto_mieke_groeninck

Mieke Groeninck

Spreker over veerkracht bij vluchtelingengezinnen

Wie is Mieke Groeninck

Mieke Groeninck (° 1987) is doctor in de antropologie en werkt enerzijds rond antropologie van islam en moslims in België en Nederland, en anderzijds rond het thema van ondersteuning van veerkracht bij asielzoekende en vluchtelingengezinnen.

Ze doctoreerde in 2017 aan de Katholieke Universiteit van Leuven in de antropologie van islam. Daartoe verrichtte ze twee jaar etnografisch veldwerk in Brusselse moskeeën en islamitische instituten, waarbij ze zich voornamelijk richtte op Islamitisch religieus onderwijs voor volwassenen en de rol daarvan voor persoonlijke copingprocessen, vroomheid, zingeving en spiritualiteit, maar ook voor het leven in een seculiere context. Op theoretisch niveau werkte Mieke voornamelijk op de as tussen Islamitische epistemologie - spiritualiteit – ethiek - en ontologie. Vanuit die ervaring bouwde zij onder meer expertise uit voor de divers-sensitieve gezondheids- en welzijnszorg. Aan de hand van concrete voorbeelden gaat Mieke bijvoorbeeld in op de rol van het onzichtbare, of op een holistische en divers-sensitieve invulling van (het omgaan met) tegenslag en (het vertonen van) veerkracht en agency.

Cruciaal voor een dergelijke antropologische benadering is een zogenaamd ‘emisch’ perspectief: dat vertrekt vanuit de betrokkene zelf, vanuit de ‘grammaire’ die gehanteerd wordt, maar ook met oog voor de verschillende structuren en machtsrelaties die vorm geven aan (de ruimte voor) het individu.

Deze antropologische en gelaagde benadering werd door Mieke ook toegepast in het PWO-onderzoek dat ze voerde aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool) naar veerkracht bij asielzoekende en vluchtelingengezinnen (2017-2019). Ze werkte mee aan het boek Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken”.

Op dit moment voert Mieke postdoctoraal onderzoek uit aan de Universiteit van Leiden naar de opleiding van Islamitische autoriteiten in België en Nederland.

Expertise

  • Islam in België en Nederland
  • Veerkracht asielzoekende en vluchtelingengezinnen

Talen

Engels, Nederlands