Afbeelding
Logo van het connectief

Het Connectief

Spreker over inclusieve communicatie en culturele diversiteit

Wat doet Het Connectief?

Het Connectief heeft veertien jaar ervaring in communicatie, aangevuld met opleidingen 'Disability' en 'Gender & Inclusion'. Daarnaast hebben ze ook ervaring in het werken met mensen met een beperking, gespecialiseerd in toegankelijkheid voor blinde en slechtziende mensen. Bij Het Connectief kan je terecht voor vormingen en lezingen op maat over volgende thema's:

  • Inclusief en sensitief taalgebruik: Hoe kan je correct communiceren zodat iedereen zich aangesproken voelt en jouw boodschap begrijpt? Hoe kan je je woordkeuze of beeldtaal inclusiever maken? In deze sessie is er ook aandacht voor LGBTQ+, gendersensitiviteit, etnisch correct taalgebruik en toegankelijkheid.
  • Communiceren met personen met een handicap: Wat zijn de juiste woorden om over mensen met een beperking te spreken? En hoe kan je je taalgebruik aanpassen aan de persoon die voor je zit? In deze vorming is er aandacht voor woordkeuze bij mensen met autisme, communiceren met mensen met een mentale beperking en toegankelijke communicatie voor blinde of dove mensen.
  • Gelijkwaardigheid in de zorg: Je bent je vaak niet bewust van je eigen positie en het eigen privilege. Vaak vertrek je vol goede bedoelingen vanuit eigen referentiekaders, waardoor je diensten niet altijd op de juiste manier bij de mensen komen. Voldoende openheid voor andere leefwerelden en een klimaat van gelijkwaardigheid is nodig om elkaar te begrijpen. Tijdens deze sessie word je je bewust van je eigen referentiekaders en van mogelijke uitsluitingsmechanismen. Het Connectief reikt ook tools aan om inclusiever met mensen om te gaan.

Expertise

  • Diversiteit en inclusie 
  • Toegankelijkheid 
  • Correct taalgebruik
  • Klare taal
  • Gendersensitiviteit 
  • Etnisch correct taalgebruik

Talen

  • Nederlands