Afbeelding
foto_griet_severeyns

Griet Severeyns

Spreker over psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen

Wie is Griet Severeyns?

Griet is vormingswerker/contextueel therapeut/lector en heeft meer dan tien jaar ervaring in het werken met vluchtelingen. Ze werkte tien jaar voor OCMW Vosselaar waar ze vluchtelingen in het lokaal opvanginitiatief begeleide, zowel gezinnen als niet-begeleide minderjarigen. Daarna werkte ze voor het vluchtelingenteam van CAW De Kempen. Ze doceert momenteel aan AP Hogeschool richting orthopedagogie waar ze haar studenten inspireert in het omgaan met diversiteit. Bij Vormingscentrum DoorElkaar geeft ze vorming over het thema diversiteit, vooral gericht op het onderwijs, de hulpverlening en de zorgsector.

Griet volgde het train de trainer-programma beschermjassen in Amsterdam bij Kitlyn Tjin A Djie. Hiermee wil ze in België dit model verder verspreiden. Een model dat uitgaat van het belang om kwetsbare mensen te omhullen in datgene dat ze kennen, gericht op het sensitieve. Vanuit dit gedachtengoed ontwikkelde ze groepssessies voor vluchtelingen. Hulpverleners deze methodiek leren kennen, is haar missie. Vanuit eigen praktijkervaringen komt de theorie en kennis in beeld.

Ze biedt zowel introductiecursussen als training in het toepassen van beschermjassen, naar het model van Kitlyn Tjin A Djie. Ze ontwikkelde hiermee groepssessies voor vluchtelingen ‘Wortels voor de toekomst’. Daarnaast geeft ze ook opleiding en vorming op maat over cultuurcompetent en cultuursensitieve hulpverlening. Ze begeleidt intervisies om methodisch te werken met vluchtelingen.

Expertise

  • Beschermjassen in de hulpverlening
  • Cultuursensitief werken
  • Interculturele communicatie
  • Intervisie
  • Psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen

Talen

Engels, Nederlands