Afbeelding
foto_emel_tuncel

Emel Tuncel

Spreker over cultuursensitieve pleegzorg

Wie is Emel Tuncel?

Emel Tuncel (°1988) is afgestudeerd als klinisch psychologe aan de UGent en werkt als stafmedewerker en coördinator cultuursensitieve pleegzorg in Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Ze geeft gastlezingen over interculturele hulpverlening, opvoeden in twee culturen en over cultuursensitieve pleegzorg.

Één op vijf van de lopende pleegzorgdossiers in Oost-Vlaanderen gaan over pleegkinderen, -jongeren of -gasten met een migratieachtergrond. Ongeveer de helft hiervan zijn Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV), of met andere woorden: vluchtelingjongeren. Het is dus belangrijk dat pleegzorg aandacht heeft voor interculturele verschillen en gelijkenissen én zijn begeleiders hiervoor extra opleidt en ondersteunt. Maar ook binnen het volledige kader van pleegzorg wordt rekening gehouden met cultuursensitiviteit, denk maar aan infosessies, screening van kandidaat-pleeggezinnen, e.d. Momenteel werkt Emel nog dagelijks aan de verdere uitbreiding van het diversiteitsbeleid in Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

Emel is geboren in Eindhoven (Nederland) en heeft een Turkse vader en Nederlandse moeder. In 1994 is het gezin naar Belgisch Limburg verhuisd. Het opgroeien in een multicultureel nest, de drang om mensen te helpen en interesse in de psychologie hebben haar gevormd tot wie ze nu is. Openheid en respect voor elkaar is haar belangrijkste levensmotto. Dit is een belangrijke leidraad wanneer dagelijks meerdere, voor mekaar onbekende, culturen worden verenigd in het pleegzorgverhaal.

Expertise

  • Cultuursensitieve pleegzorg
  • Hulpverlening aan minderjarige vluchtelingen
  • Interculturele hulpverlening
  • Opvoeden in twee culturen

Talen

Engels, Nederlands