Afbeelding
Logo atlas

Atlas Integratie en Inburgering Antwerpen

Spreker over cultuursensitieve organisatie & toegankelijke communicatie

Wat doet Atlas?

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen. Atlas begeleidt organisaties in Antwerpen die werken aan cultuursensitieve zorg en bouwen aan een cultuursensitieve organisatie.

Atlas analyseert je vraag, geeft informatie en advies en zoekt samen met jouw organisatie naar een antwoord. Je werkt met ondersteuning van Atlas de acties uit. Zo werken jullie samen duurzaam aan verandering en verankering van cultuursensitieve zorg in jouw organisatie..

Atlas biedt ondersteuning op 4 domeinen:

  • Visie en beleid: Atlas begeleidt de ontwikkeling van een gedragen visie en beleid rond cultuursensitieve zorg, een divers personeelsbeleid, een non-biased selectieprocedure, een non-discriminatiecode en een taalbeleid.
  • Personeel: Atlas versterkt personeel door vorming, intervisie, coaching, lerend netwerk,…. Je vindt vormingen en infosessies in open aanbod  of op maat. Atlas ondersteunt leidinggevenden die werken met een divers team.
  • Aanbod: Atlas geeft info en advies over hoe je jouw aanbod afstemt op je (potentiele) publiek
  • Klanten: Atlas geeft info en advies over hoe je een diverse doelgroep bereikt, betrekt en behoudt en tips en tools om je diversiteitscommunicatie te verbeteren op vlak van: taal, beeld en vormgeving.

Op hun website diversiteitspraktijk.be verzamelen ze bovendien heel wat praktische tips over het omgaan met diversiteit.

Expertise

  • Diversiteits- & taalbeleid, divers personeelsbeleid, non-discriminatiebeleid
  • Communiceren met personen met een beperkte kennis Nederlands, toegankelijke communicatie
  • Vreemdelingenrecht
  • Sociaal tolken en sociaal vertalingen

Talen

Nederlands