Opleiding diversiteitsmanagement

Deze 5-daagse opleiding is gericht op personen die professioneel bezig zijn met diversiteit binnen hun organisatie, of die zich op een dergelijke functie willen voorbereiden. Er wordt kennis en vaardigheden ontwikkeld om tot een effectief en gedragen diversiteitsbeleid te komen.

Sessies

Datum Tijd Organisatie Adres
09:30 - 17:00 KU Leuven Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven
09:30 - 16:30 KU Leuven Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven
09:30 - 16:30 KU Leuven Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven
09:30 - 16:30 KU Leuven Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven
09:30 - 16:30 KU Leuven Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven

Programma

In de opleiding worden nodige kennis en vaardigheden ontwikkeld om tot een effectief en gedragen diversiteitsbeleid te komen. Hierbij worden antropologische, juridische, beleidsmatige, sociologische en psychologische inzichten gecombineerd. De concepten gelijke kansen, (anti)discriminatie, en (super)diversiteit staan centraal gedurende de opleiding. 

De theorie wordt tastbaar en toepasbaar gemaakt door het bespreken van praktijkvoorbeelden en het oplossen van specifieke cases. Daarnaast zullen er interactieve workshops zijn waarin er tips & tricks worden aangereikt om kwesties bespreekbaar te maken en zelf aan de slag te gaan.

Na deze opleiding kan u:

  • de theoretische, juridische en sociologische achtergrond van begrippen als '(anti)discriminatie', 'gelijke kansen' en '(super)diversiteit’ schetsen 
  • kritisch reflecteren op het diversiteitsbeleid van uw eigen organisatie en kwesties bespreekbaar maken
  • een diversiteitsbeleid uitwerken met aandacht voor intersectionaliteit en omgaan met verschillen
  • inschatten waar weerstand tegen diversiteitsbeleid vandaan komt en strategieën formuleren om draagvlak te creëren voor een diversiteitsbeleid

De opleiding bestaat uit 5 modules:

  • Module 1: Context van diversiteitsbeleid
  • Module 2: Antidiscriminatiebeleid: wetgeving en praktijk
  • Module 3: Diversiteit in de organisatie
  • Module 4: Diversiteit op de werkvloer: diversiteit aantrekken
  • Module 5: Diversiteit op de werkvloer: diversiteit managen

Praktisch

Startdatum: 03 mei 2022 | 09:30 - 17:00 Duur: 5 dagen Opleider: KU Leuven 975